KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“ yra Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, neformaliojo ikimokyklinio ugdymo švietimo mokykla. Ugdomoji kalba - lietuvių.

Adresas: Naujakiemio g. 8, LT-94188 Klaipėda. Tel. (8 46) 345784.      El.p.: egluteklaipeda@gmail.com

Įm. kodas 190434741, VĮ Registrų centras.

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

    Pirmuosius ugdytinius "Eglutė" priėmė 1973 m. spalio 30 d. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Įstaigos lopšelio grupėse ugdomi 1,3 -3 m. amžiaus vaikai, darželio grupėse - 3-5(6) m. amžiaus vaikai. Veikia 11 grupių, 3 – ankstyvojo amžiaus, 6 – ikimokyklinio, 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės.alt  Įstaigos darbo valandos I-V nuo 7.30-18.00 val.

 

 

 

 

 

 

alt

 

NAUJIENOS

 

alt Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai dalyvavo paukščių žiedavimo edukacinėje valandėlėje Ventės Rago ornitologinėje stotyje.

 

          alt

 

          alt

 

          alt

 

          alt

 

          alt

 

          alt

 

alt Dėdė Rudenėlis atkeliavo...

 

         alt

 

         alt

 

         alt

 

         alt

 

         alt

 

         alt

 

 

        alt

 

        alt

 

        alt

 

alt Edukacinės veiklos mieste.

 

          alt

 

          alt

 

          alt

alt Įstaigoje vyko linksmoji mankšta, kurioje dalyvavo ugdytiniai, įstaigos bendruomenė.

 

          alt

 

 

          alt

 

          alt

 

          alt

 

          alt

 

 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

 

          Edukacinis projektas: „Augu su Eglute“.

          Laikas: 2018 m. spalis – gruodis.

     Projekto dalyviai: lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai, kiti įstaigos darbuotojai, socialiniai partneriai.

       Temos aktualumas: pirmuosius ugdytinius l.-d. „Eglutė“ priėmė prieš 45-erius metus. Darbštus ir energingas darželio kolektyvas, visus tuos metus, stengiasi kaupti gerąją patirtį, puoselėti geriausias mūsų tautos, sveikatinimo tradicijas, lavinti meninį suvokimą. 

          Projekto įgyvendinimo kūrybinė grupė: 

          1. DirektorėAngelė Aniulė. 

          2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė Tarvydienė. 

          3. Nariai: 

          3.1. Alma Andriejauskienė; 

          3.2. Rita Baltrimienė; 

          3.3. Stasė Lisinskienė; 

          3.4. Vanda Paslavičienė; 

          3.5. Ona JašinskytėSindarienė. 

          Tikslas: kūrybiškai paminėti lopšelio-darželio „Eglutė“ 45–ajį gimtadienį. 

          Uždaviniai: 

          1. Supažindinti ugdytinių tėvus, socialinius partnerius su gerąja darbo patirtimi vykdoma l.-d. „Eglutė“. 

          2. Skatinti vaikus, mokytojus aktyviai dalyvauti ruošiant įvairius renginius, 

skirtus l.-d. „Eglutės“ gimtadieniui. 

          3. Sukurti įstaigoje šventinę aplinką, suburiant visus bendruomenės narius.

          4. Skatinti kiekvieno bendruomenės nario kūrybiškumą, individualumą, savarankiškumą,

dalyvaujant bendruose renginiuose, kūrybinėje veikloje.

          Veiklos kryptys:

 1.    Pedagogų ir kitų bendruomenės narių bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba, 

komandinio darbo įgūdžių tobulinimas, atnaujinant įstaigos interjerą, organizuojant renginius. 

 2.    Įstaigos tradicijų puoselėjimas. 

           Veikla su vaikais:

           1.    Veiklos organizavimas grupėje: 

           1.1. pažintinė veikla: pokalbiai, diskusijos, kūrybinės, IKT užduotys, didaktiniai žaidimai, grožinės literatūros skaitymas, tyrinėjimai ir kt.; 

           1.2. kūrybinė veikla: kūrybiniai darbai, improvizacijos, kūrybiniai žaidimai; 

           1.3. veiklos organizavimas už grupės ribų:parodos, pramogos, akcijos, bendri renginiai;

 

Numatomų renginių planas

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas

1.

Vaikų dailės darbų paroda „Eglute“, aš augu sutavimi

2018 m. spalio mėn.

G.Baronienė,grupių mokytojos

2.

Buvusios „Eglutės“ auklėtinės Kotrynos Baltrimaitės klasikinės muzikos koncertas įstaigos bendruomenei

2018 m. spalio, lapkričio mėn.

R. Baltrimienė

3.

Edukacinis- sportinis renginys „Eglutės pasaka“

2018-10-26

R.Baltrimienė, “Voveriukų“,Pelėdžiukų“ mokytojos

4.

Vakarojimas su priešmokyklinio ugdymo ugdytinių seneliais

2018-10-30

A. Andriejauskienė, priešmokyklinių   grupių mokytojos

5.

Ganiavos pabaigtuvės. Šv. Martynas

2018-11-09

A. Andriejaukienė, „Peliukų“, „Bitučių“ grupių mokytojos

6.

Autorinis seminaras „Senovinių kalendorinių rudens švenčių organizavimas nuo ganiavos pabaigos iki Šv. Kalėdų“

2018-11-28

A. Aniulė,

A. Andriejauskienė,

R.Tarvydienė

7.

Įstaigos sieninio 2019m. kalendoriaus išleidimas

2018 m. lapkričio mėn.

R.Eidėnienė

V. Lukauskienė

8.

Įstaigos ugdytinių tėvų, bendruomenės eglučių paroda

2018-12-03

Grupių mokytojos,

ugdytinių tėvai

9.

Adventiniai grupių   vakarojimai „Sušilkime prie Eglutės...“

2018 m. gruodžio mėn.

A. Andriejauskienė,

grupių mokytojos

10.

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių piešinių konkursas

2018-11-12

A.Aniulė,

R.Tarvydienė

11.

Projektas su socialiniais partneriais „Kaip duonelė atsiranda“

2018-10-10

A. Andriejauskienė,

„Nykštukų“, “Saulės zuikučių“ mokytojos, socialiniai partneriai: l-d.

„Pagrandukas“

12.

Jubiliejinis renginys, skirtas įstaigos 45-mečiui paminėti

2018-12-12

A. Aniulė,

R. Tarvydienė,

A. Andriejauskienė,

R. Baltrimienė

  

       Laukiamas rezultatas: 

      1. Grupėse vyks ugdytinių dailės darbų parodos „ Aš augu su Eglute“. 

      2. Darželio galerijose veiks socialinių partnerių ugdytinių dailės darbų paroda ( Projektas su socialiniais partneriais „Aš augu kartu su eglute“). 

      3. Bendruomenės nariai patirs džiugių emocijų dalyvaujant bendroje kūrybinėje veikloje, stiprės bendruomeniškumas. 

      4. Puoselėjamas pasididžiavimo savo ugdymo įstaiga jausmas. 

      5. Projekto įgyvendinimo rezultatai pristatyti visuomenei.

 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

 

 

                       

 

                       

 

                      

 

                      

 

                      

 

 

                               

 

                           

 

                             

 

               

 

              

 

                          

 

                

 

                

 

                          

 

 

                                                  

 

 

 

                

 

                                                   

 

 

           

 

           

 

 

            

 

     

            

 

                                             

 

               

 

               

 

                                                   

 

                 

 

                 

 

                                                     

 

               

 

               

 

              

 

 

                                          

 

                                          

 

                                          

 

                                          

 

                                          

 

                                          

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

       

 

       

 

      

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

          

 

          

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

                                                

                                           

 

 

          

 

          

 

 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

                                         

 

 

 

            

 

                                             

 

 

                 

 

                                               

 

            

 

            

 

        

 

                                            

 

                                            

 

                                                     

 

         

 

 

 

         

               

         

                                 

     

 

 

 

                                                   

 

                                              

 

                                 

 

        

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

 

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                

 

 

                                

            

 

            

 

 

                                

 

                                

 

                                

 

                                                         

 

                                                           

 

                 

 

                 

 

                 

 

 

                 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                

 

                                

 

                                

 

                                

 

 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

          

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

        

 

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

                                          

 

 

                     

 

                     

 

                     

 

                      

                     

 

          

 

 

            

 

             

             

                                           

 

                          

 

                     

 

                                           

 

                         

 

                         

 

                                     

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

 

              

                          

 

                          

 

                          

 

                                                

                     

 

 

                        

 

 

                        

 

 

                

 

                

 

                

 

 

               

 

 

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

 

 

                   

 

                   

 

 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                                        

 

                        

 

 

 

                        

 

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

               

 

 

          

 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

         

 

    

  

 

 

        

 

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

          

 

 

                

 

       

 

 

 

      

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

                

 

                 

 

               

 

               

 

                            

 

              

 

                        

 

          

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

               


 

 

 

 

 

                       

       

  

 

  

 

  

 

  

 

  

      

                       

 

         

 

         

 

                     

 

    

 

 


  

 

         

 

         

 

     

 


  

 

        

 

        

 

        

 

        

 

    

 

 

 

       

 

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                        

          

 

           

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

    

 

    

   

 

  

 

  

 

  

 

 

            

 

            

 

           

 

            

 

         

 

 

 

 

              

                

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

            

 

            

 

                       

 

             

 

             

 

             

 

             

 

              

          

 

             

 

 

 

 

 

             

 

             

 

             

 

            

 

            

 

                         

 

           

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

   

 

   

 

  

 

  

 

  

          

 

          

 

 

 

 

          

 

          

 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

      

 

                                    

 

    

 

      

 

     

 

    

 

      

 

                              

 

      

 

                           

 

 

 

 

                                                             

 

              

 

 

                                                                  

 

 

         

 

 

                                                                  

 

               

 

 

 

      

 

                                  

 

      

 

                           

 

 

 

      

 

                                       

 

     

 

                                    

 

 

        

 

                                             

 

    

                     

                                               

 

 

 

           

         

 

                                   

 

        

                   

 

                                                                   

 

            

 

 

           

 

                                         

 

            

 

                                   

 

         

 

                                                 

 

        

 

                                               

 

 

     

 

      

 

      

 

                                                               

 

 

    

 

      

 

                                                                

 

      

 

                                                                      

 

                                                       

 

 

      

 

                                                         

 

       

 

                                                         

 

              

 

 

        

 

                                                          

                                                         

 

    

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

 

        

 

        

 

 

     

 

     

  

 

  

   

 

   

 

 

   

 

 

     

 

 

     

 

                           

 

 

 

 

 

   

          

 

          

 

 

 

   

 

   

 

                                   

 

 

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

  

 

    

 

 

 

   

 

   

 

 

               

                               

     

Skaityti daugiau...
Atnaujinta Penktadienis, 12 Spalis 2018 13:20
 

Administracijos darbo valandos:
I-V 8.00-12.00 val., 12.30-16.30 val.

Mes turime 1 svečią onlinemaza eglute

Atidaryti
Uždaryti