ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2020 m. II ketvirtis

2019 metų 

       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

1079,82

 1067,04

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1335,72

 1260,84

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1173,25 1183,20

 Valgyklos darbininkas

1,25

 615,86

594,49

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    621,18  629,59

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

       12,43 780,66  686,29

 Virėjas

          3

980,45

 746,27