ltenderu

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis €

2020 m. IV ketvirtis

2019 metų 

       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

14,4

1655,43

 813,73

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1784,93

 1192,20

Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas            2 1741,04 1183,20

 Valgyklos darbininkas

1,25

 725,01

594,49

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

         1,5    609,89  629,59

Auklėtojo (mokytojo)  padėjėjas

       12,43 857,88  583,91

 Virėjas

          3

1033,68

 746,27