Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija www.smm.lt

Švietimo valdymo informacinė sistema www.svis.smm.lt

Klaipėdos miesto savivaldybė  https://www.klaipeda.lt

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras  http://kpskc.lt

Klaipėdos miesto pedagoginė psichologinė tarnyba  http://www.klaipedosppt.lt

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija  https://www.vmi.lt/evmi/

Elektroniniai valdžios vartai  https://www.epaslaugos.lt

Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ tarptautinė programa „Zipio draugai“  http://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai

Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ tarptautinė programa „Obuolio draugai“  http://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai

Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt