Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ gautos paramos skirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (skaityti)

 ____________________________________________________________________________________

           Nuoširdžiai dėkojame lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytinių tėveliams,

darbuotojams ir Jų šeimų nariams. 

            2021 metais 1,2 % paramos lėšų gauta – 1759,45 Eur.

              2022 metais  1,2 % paramos lėšų gauta – 1709,69  Eur.

              2023 metais 1,2 % paramos lėšų gauta – 2528,14 Eur.

              2021 m. paramos lėšų panaudojimo ataskaita (skaityti).

              2022 m. paramos lėšų panaudojimo ataskaita (skaityti).

              2023 m. paramos lėšų panaudojimo ataskaita (skaityti).

           Jūsų paramos dėka galime puoselėti ir gražinti lopšelio-darželio aplinką,

kurti saugias, patrauklias edukacines erdves.

          Tikimės, kad ir šiais metais, Jūs ir Jūsų artimieji, pasinaudodami

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, paskirsite paramą mūsų įstaigai. Įstaigos kodas 190434741.

            Mūsų įstaigos paramos lėšų surenkamoji sąskaita LT83 7180 5000 0114 2784.

       

          VMI informuoja, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS), pasirinkę FR0512 v.4 pildymo formą.

Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai Prašymai  nebus  nagrinėjami.

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat papildoma.

Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);

  • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.);

  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).