ltenderu

         Pirmuosius ugdytinius "Eglutė" priėmė 1973 m. spalio 30 d. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

 

          Vaikų lopšelis-darželis Nr. 52 pradėjo veikti 1973 m. spalio 30dieną. Lopšelis-darželis buvo savaitinis, dirbo visą parą.

          Buvo atidaryta 12 grupių: 8 darželio ir 4 lopšelio. Pradžioje buvo 120 ugdytinių,

dirbo 17 auklėtojų, iš jų tik 5 pedagogės buvo baigusios pedagoginę mokyklą, kitų išsilavinimas vidurinis.

Dirbo 2 vyr. auklėtojos (dabar direktoriaus pavaduotoja ugdymui), 2 muzikos vadovės.

          Tais pačiais metais buvo pradėtas darželio teritorijos tvarkymas: visos lauko žaidimų aikštelės apsodintos gyvatvore,

pasodinta 40 krūmų agrastų, 15 obelų ir kriaušių, kitų dekoratyvinių želdinių.

          Jau pirmaisiais darželio gyvavimo metais, didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui:

vaikai 2 kartus per savaitę buvo vežami į mišką ar prie jūros. Taip vaikams buvo suteikta galimybė stebėti

ir pažinti miško augmeniją, grūdinti organizmą. Didelis dėmesys skiriamas ir darbiniam vaikų auklėjimui:

įstaigos teritorijoje buvo daržas, kuriame kiekviena grupė turėjo prižiūrėti savo pasodintas daržoves, gėles.

          Lopšelis-darželis turėjo savo šefus (Klaipėdos mediena), kurie aktyviai dalyvavo įstaigos gyvenime,

remdavo finansiškai (pirko žaislus, ugdomas priemones, statybines ir apdailos medžiagas).

Įstaigos pedagogai šefų teritorijoje leido sienlaikraštį, ruošė koncertus ir įvairias vaikų darbų parodas.

          Įstaigoje 1979–1982 metais jau dirbo 34 pedagogai, buvo atidarytos pirmosios parengiamosios-eksperimentinės grupės.

          Lopšeliui-darželiui Nr.52 1991m. suteiktas „Eglutės“ vardas: savaitinis lopšelis-darželis reorganizuojamas į sanatorinę įstaigą.

Tais pačiais metais įrengiamas fizioterapijos kabinetas, pradeda dirbti gydytoja ir masažistė.

Nuo šiol įstaigą lanko vaikai, sergantys viršutinių takų katarais, bronchitais.

Sumažėjus vaikų skaičiui ir uždarius vieną grupę, įrengiama valgykla, įkuriama kaimo seklyčia, dailės studija „Spalviukai“.

          Nuo 2012 metų įstaiga neteko sanatorinio lopšelio-darželio statuso.