ltenderu

 

Įstaigoje  2020 metais vykdomi projektai

Ilgalaikiai įstaigos, miesto, respublikiniai ir tarptautiniai projektai:

1. Tarptautinis projektas „Mūsų namai – dorybių žemė".

2. Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės".

3. Miesto projektas „Susipažinkime su sporto šakomis".

4. Socialinis sveikatinimo projektas „Išgirdau, pamačiau, nupiešiau...".

5. Įstaigos projektas „Tiltas iš kartos į kartą".

6. Respublikinis projektas „Mane supantis pasaulis".

7. Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Žaidimai moko".

   

Trumpalaikiai miesto, respublikiniai ir tarptautiniai projektai:

1. Tarptautinis projektas „Mano gardžiausias pyragas".

     Tikslas – įtraukti šeimas į projektinę-kūrybinę veiklą, aktyvinti šeimų tarpusavio bendradarbiavimą.

 2. Respublikinis projektas „Eglutė skarota, eglutė žalia".

      Tikslas – sudaryti sąlygas atskleisti kūrybinei saviraiškai įvairomis meninėmis priemonėmis, išreiškiant savo idėjas ir sumanymus, naudojant kuo natūralesnes medžiagas.

  3. Regioninis projektas „Judrusis uostas".

       Tikslas – padėti užtikrinti darnų fizinių vaiko galių skleidimąsi, plėtoti fizines vaiko galias.

   4. Miesto projektas „Čia  meiliais žodeliais takai pabarstyti".

       Tikslas – bendradarbiauti su miesto bibliotekomis, turtinti vaikų, turinčių spec. poreikius, žodyną.

   5. Respublikinis projektas „Olimpinis mėnuo".

       Tikslas – formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, supratimą apie fizinio aktyvumo naudą.  

    6. Tarptautinis Barbaros Petchenik vardo žemėlapis „Mano ateities pasaulis".

         Tikslas – derinti ne tik artimiausios aplinkos suvokimą, bet ir skatinti vaikus pažvelgti globaliau, skatinti kūrybiškumą.

 

   Įstaigos grupių projektai 2020–2021 m. m.:

  1. „Spalvų žaidimai", „Pelėdžiukų" grupė.

  2. „Aš ir mano šeima", „Linelių" grupė.

  3. „Aš saugus, kai žinau", „Saulės zuikučių" grupė.

  4. „Vaisiai ir daržovės", „Katinėlių" grupė.

  5. „Lietuvos paukščiai", priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Eidėnienė.

  6. „Pamankštinkim pirštukus ir ištarkim žodelius", logopedė A. Stalnionienė.

  7. „Siuvinėjimas kitaip", ikimokyklinio ugdymo mokytoja S. Lisinskienė.

  8. „Augu sveikas ir stiprus", „Nykštukų" grupė.

  9. „Sava duona gardesnė už svetimus pyragus", neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja A. Andriejauskienė ir grupių mokytojos.