ltenderu

Tradicijos.    

Įstaiga turi savitas tradicijas. Tradicijų kūrime dalyvauja visa lopšelio-darželio bendruomenė, tėveliai,  močiutės, seneliai. Lopšelyje-darželyje organizuojami tradiciniai tautiniai–kultūriniai renginiai (trys karaliai, užgavėnės, Kazimierinės, Šv. Velykos, Jurginės,  adventiniai-Kalėdiniai vakarojimai). Organizuojant  edukacinius- kultūrinius renginius, kviečiami dalyvauti  kitų švietimo įstaigų ugdytiniai ir jų bendruomenių nariai. Dalyvaujame mieste organizuojamuose renginiuose: sporto šventėse, koncertuose, parodose ir kituose projektuose.

         Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ prieš 15 metų įkurta vaikų dailės studija „Spalviukai“. Šioje studijoje ugdomas vaikų kūrybiškumas, smalsumas, vaizduotė. Studijoje „Spalviukai“ vaikai nuo 3 metų susipažįsta su įvairiomis dailės priemonėmis – akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, flomasteriais. Jie turi galimybę išmėginti įvairias technikas – lieja akvarelę, tapo pirštais, guašo dažais, piešia pagaliukais tušu. Vyresnieji vaikai išmėgina sudėtingesnes technikas – grotažą, kalkografiją, frotažą. Studijoje vaikai gali kurti ir vaizdine forma reikšti savo mintis. Jie piešia, spalvina, lipdo, klijuoja, karpo – kuria savo nuožiūra, panaudodami stalą, grindis, molbertą. Menas vaikams tarsi kita kalba, kurią vaikai vartoja norėdami išreikšti tai, ką žino ir jaučia. Meninės veiklos erdvė yra ypatinga vaikų raidos ir pažinimo erdvė. Įstaigos „Spalviukai“ yra daug kartų apdovanoti įvairiose miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose vaikų piešinių konkursuose.

          Dešimt metų vaikai dalyvavo tarptautiniame projekte „Gamtos pasaka“, kuriame kasmet buvo apdovanojami ir darželio auklėtiniai.Vaikų saviraiškai tenkinti sukurtos ir sėkmingai integruojamos etnomeninio ugdymo ir dailės ugdymo programos, kurių įgyvendinimui suburtos dailės, dramatizacijos, gimtosios kalbos kūrybinės darbo grupės. Saviraiškos plėtojimui ypač pasitarnauja įrengta kaimo seklyčia.      

 Jei nori būti sveikas tai sportuok, sveikatos judesių bandyk išmokt.

Fizinis aktyvumas – tai veiksnys, kuris formuoja žmogaus organizmą ir jo funkcijas. Tai ypač svarbu vaikams, kurie intensyviai auga, tvirtėja ir tobulėja.

Vaikui labai svarbu, kad jis darželyje su kitais vaikais galėtų pašokinėti, pamėtyti sviedinį, varžytis ir nugalėti, pasimokyti naujų judesių, o ką nors išmokęs turėtų kam pasigirti. Vaikas iš pratimų tikisi pramogos, pasitenkinimo ir malonumo.

Mūsų įstaigoje nuolat vyksta įvairios sportinės pramogos, viktorinos, sporto šventės. Jų metu vaikai varžosi vienas su kitu, žaidžia, išdykauja, patiria judėjimo džiaugsmą. Kruopščiai ir išradingai parengtos rytinės mankštos, kūno kultūros pratybos, sportinės pramogos, šventės vaikams teikia daug emocijų, skatina domėtis fiziniais pratimais, tobulina išmoktus judesius.

Sveikas, gražus vaikas – tai visų tėvų svajonė ir auklėtojų darbo tikslas.